NR KONTA BANKOWEGO

 
 
Wpłat należy dokonywać na jeden z rachunków bankowych

Niepublicznego Przedszkola „DOBRY PORT”
 

Bank PKO SA 32 1240 1268 1111 0010 4490 5384
 
lub
 
Bank PKO BP 42 1020 1811 0000 0902 0191 1536