OPŁATY

 
OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
 
WPISOWE / WYPRAWKA 300 złotych
 
 
CZESNE
  • 550 złotych za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie
  • 450 złotych za pobyt dziecka w przedszkolu do 5 godzin dziennie, licząc od godziny 8:00.

 

POSIŁKI
  • Pełne wyżywienie – 12,00 zł
  • Śniadanie (I+II)– 3,50 zł
  • Obiad – 7,50 zł
  • Podwieczorek – 1,00 zł
 
Ulgi i zwroty w opłatach za Przedszkole przysługują w przypadku:
1. Nieobecności dziecka trwającej pełen miesiąc lub dłużej
25% ulgi – za zgłoszoną z wyprzedzeniem nieobecność podczas roku szkolnego.
2 Gdy drugie dziecko z rodziny korzysta z Przedszkola - ulga czesnego wynosi 30%.
3. Ulga dla rodzin wielodzietnych / 3+ / może być przyznana na postawie złożonego, udokumentowanego oraz uzasadnionego podania i może być zastosowana w sytuacjach wyjątkowo trudnych. Podanie należy złożyć u pani Dyrektor Przedszkola celem rozpatrzenia (liczba ulg jest ograniczona)
4. Gdy zapisano dziecko do Przedszkola w trakcie trwania miesiąca – czesne za ten miesiąc nalicza się proporcjonalnie do ilości dni pozostających do końca miesiąca.
5. Nieobecności dziecka w Przedszkolu - zwrot opłaty za wyżywienie za każdy dzień nieobecności, zgłoszony najpóźniej do godziny 9:00 w dniu nieobecności dziecka.