PLAN DNIA

 
PLAN DNIA PRZEDSZKOLAKA
 
6:30 -8:30
 • schodzenie się dzieci, powitania, rozmowy,
 • zabawy swobodne w kącikach zainteresowań,
 • powitanie w kręgu, zabawa integracyjna,
 • ćwiczenia poranne rozciągające,
 • toaleta poranna.

8:30 -12:30
ŚNIADANIE,
 • zabawy i zajęcia organizowane przez nauczycieli,
 • drugie śniadanie,
 • toaleta i ubieranie się do wyjścia na świeże powietrze,
 • zabawy na świeżym powietrzu,
 • powrót z placu zabaw,
 • czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.
12:30 -14:30
OBIAD,
 • słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej,
 • leżakowanie dla chętnych,
 • praca indywidualna kompensacyjna,
 • ćwiczenia w samoobsłudze,
 • zabawy integracyjne i kontakty interpersonalne,
 • przygotowanie do podwieczorku.
14:30 -17:00
PODWIECZOREK,
 • zabawy swobodne wynikające z potrzeby aktywności i zainteresowań dzieci, ..
 • czynności gospodarczo -porządkowe,
 • rozchodzenie się dzieci, pożegnanie