Plan Dnia Przedszkolaka

PLAN DNIA PRZEDSZKOLAKA

 

6:30 -8:30

1 / schodzenie się dzieci, powitania, rozmowy,

2 / zabawy swobodne w kącikach zainteresowań,

3 / powitanie w kręgu, zabawa integracyjna, "--f

4 / ćwiczenia poranne rozciągające,

5 / toaleta poranna.

 

8:30 -12:30

1/ ŚNIADANIE,

2/ zabawy i zajęcia organizowane przez nauczycieli,

3/ drugie śniadanie,

4/ toaleta i ubieranie się do wyjścia na świeże powietrze,

5/ zabawy na świeżym powietrzu,

6/ powr6t z placu zabaw,

7/czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.

 

12:30 -14:30

1 / OBIAD,

2  /słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej,

3 / leżakowanie dla chętnych,

4 / praca indywidualna kompensacyjna,

6 / ćwiczenia w samoobsłudze,

7 / zabawy integracyjne i kontakty interpersonalne,

8 / przygotowanie do podwieczorku.

 

14:30 -17:30

1 /  PODWIECZOREK,.

2 / zabawy swobodne wynikające z potrzeby aktywności

    i zainteresowań dzieci, ..

3 / czynności gospodarczo -porządkowe,

4 / rozchodzenie się dzieci, pożegnanie